Persın başkenti olan Şıraz , dünyanın en gözel tarıhı şehirlerinden dir . şimdi Farsca ( Pers ) Iranın ana dili oluyor .
850000 kişi ile Iranın doğukuzeuinde Haliç - E - Farsın 200 km otesinde , denizin 1800 yüksekliğinde yer alıyor  . Shiraz