Sanat


Görsel sanat Iranda iyi gelişme yapmıştır ve Iranın eski efsaneleri ve gelenekselleri , gelmişlere yansıtır . Iranlılar yüzyıllarca şiir , ressamlık , taş ve bronz işlemeleri yapmışlar .

Hintin kuzey dağlarına ve Zagros da mağaralarda ılk insanlarin resamlığın gmrebiliriz . Milli muzemizde bir çok çanak ve çömlek sanatının gösterisi var ki Iranın şu sanatda ne kadar güçlü olduğunu gösterir . batıda lorestan şehrinde yaşayanlar bronz sanatına hakimmişler . ulusal muzede ve Rıza Abbasi muzesinde yapılan oğlağınüstü eserleri ğöre biliriz .

Iranın kürk ve ıpekten tokunan halıları , farklı tasarımlarla dünyada tanınmıştır .Halıların en önemli planlarından cenet , namaz altarı , göçebeler hayatı ve efsane kişilikleri saya biliriz ki sembolik motiflerle tasarlanırlar . en eski bulunan halı , Pazirik , ıranlıların gelişmesin halı konusunda ilk binyıl MÖ de gösterir .

İran Minyatür resimleride , yıllardır binnerce Şahname masallı ve mitolojik kavramlar resm ediyorlar . Başka el yapı işleri , Mina – Kari , Hatem – kari , kaligrafi ve bir çok sanat daha . sanatın Iranlıların hayatında ne kadar önemli olduğuno gösterir .