Kirmanşah Iran batısındadır . iki soğuk ve sıcak alanın ortasında olduğu için ılımlı havası var . yağma mevsimi kışdadır , yazları baya sıcak olur . yıllık yağış miktari 300-500 m dir . en sıcak aylarda ortalama sıcaklığı 22 cdan fazla olur .

Doğal durumlardan dolayı şu şehir Koh-E-Sefid dağın eteklerinde . şu şehrin uzunluğu 10 km den fazladır ki Sarab nehiri ve Sarab vadısının etrafının alanıdır . denizden yükseklığı 1420 m dir .

525 km Tahranla mesafesi var . tahıl , pirinç , yeşillik , meyve , yağlı tohumların ekimi ve ticaretinin zengin merkezlerindendir . ve yağ , şeker refinesi , kum , un ve dokuma fabrıkasına sahıpdır . havaalanı şehirin doğukuzeyde .

Iranın eski şehirlerinden olan Kirmanşahın eski adı , Tahmures- Divbend , mış . efsanevi bir hükümdar inşa etmiş . bazılarına göre Behram- E – Sasani dörtümcü yüzyılda yapmıştır . Qobadi ve Anoushirvan Sasani döneminde, Kermanşah görkeminin zirvesinde oldu ve sonra ikinci kraliyet ikametgahı oldu .

Kanıtlara göre Insan Paleolitik ve Neolitik çağından Kirmanşahda yaşamış . kirmanşahda bulunan tarihi eserler göre , Akemenid ve Sasanı döneminde çok mühteşem oldu . ama Arapların istila süresinde büyük zararlara uğradı . Afkanların saldırısı ve Isfahanın düşmesi ile aynı zamanda , Kirmanşah osmanlılar tarafından tahrıp edildi . Kürtler , Türkler , lorlar Kirmanşahda yaşayan ailelerden diler . köyde ve şehirde yaşayanların dışında , göçebeler de var . major dil Farscadır ama Kürt ve başka dillerdede konuşulur .

Sasanı döneminden kalan tarihi eserler ve Safavı döneminden kalan köpruler ve hanlar , Kirmanşahın farklı dönemlerde ne kadar önemli olduğunu gösterir .

Darius I Bistundaki yazıtı yaptırdı . 1300m yükseklığı olan Bistun dağınında, doğunun en önemli sitelerinden biri yolcuların ilgisin çekir . bu nedenle Sir Henry Rawnilsun Darius I ın , 3 dile olan yazıtından kopya aldı , Eski Farsca , Ilam ve Aked dinlerine ve 19 yüzyılın ortalarında bu yazıtın Şıfresin çozmede önemli bir adım attı . şu yazıt , Darıusu gösteriyor ki 9 isyankar hakımın önünde duruuyor .

Dağın eteklerinde üç kabartma var ki Partların en eski yazıtı oladuğuna inaniyorlar . şu yazıtlar zamanla zararlanıp .

Tag-E-Bostan ( 224-651) Mö

Sasanı kralları , kuzeydoğunun 4km lığında , Tag-E- Bostan taş kabartması için sansasyonel ayarlar seçmişler . bir kutsal kaynak dağ uçurumundan fışkırır , ve bir havuza boşalır . ve bulut ve sis arasında mühteşem manzara görünür .

Mühteşem taş kabartmalardan bir magara ya Iven içinde ki Sasanı kralın büyük bir atın üzerinde gösterşr . ikinci Hosro sevdiği at , Şebdizin üstünde görünür . şah ve at her ikisi , savaş figürunda gösteriliplardır . Ivanın karşı tarafında iki av sahneleri vardır ki biri ımaratorluğ domuzun avın tesvir ediyor , diğeri padişahi bir ceylanı kovalarken gösterir .

Başkasında 12 fil domuzları gizlendikleri bataklıklarından çıkartmak amacıyla , korkutuyorlar . sahnenin merkezinde kral kadın müzisyenlerle dolu teknede duruyor ve üzerine saldıran domuzlarla savaşıyor . şu av sahneleri taş kabartmaların bir çoğunda var .

Anahita tapınağı

Kengaver Hamedan ve Kirmanşah arasında küçük bir şehirdi . yaklaşık 200 yıl MÖ yünanlıların Kengaveri ışgal ettikleri sırada şu tapınak yaıldı .