Iranın eski şehirlerinden olan Isfahan , güney tarafından 414 km Tahranla ve kuzey tarafından 481 km Şirazla mesafesi var . şu 2500 yılık şehir 1598 den ta 1722 kadar Iranın başkentiymiş .

Isfahan uluslararası ticaret ve diplomasın kavşakıydı . bu nedenle yerleşik diller ve dinler manzarası oldu . Isfahanın filigran ve metal işleri iyi tanınmıştır .

Isfahan mimari şanından ve Zayende- rudun gözalıcı gözelliğine ve bir çok mühteşem bahçe ve manzere ile turistlere çekici olan şehirlerden dir .

Sasanı döneminde Isfahan 7 asıl aile tarafından idare olurdu ve onlar için konut sayılırdı . şu dönemde Isfahan güçlü surları ile bir askeri merkez oldu .

Islamdan sonra , Iranın başka şehirleri gibi , Isfahan Areplerin egenmenliği altına geçti ta onımcı yüzyıla kadar ve sadece Halife Mensur tarafından dikkat edildi . Melek Şah- E – Seljuki zamaznında Isfahan yeniden başkent oldu ve yeniden mühteşem bir dönem başladı . şu dönemde Isfahan dünayanın gelişen ve önemli şehirlerinden oldu .

Bu şehir 13. yüzyılda Moğollar tarafından fethedildi ve insanları katl edildi . Timur ve Moğolun saldirisindan sonra . Isfahan yeniden Safavı döneminde gelişti ve önemli gelişmeler yaptı .

Birinci Şah Abbas tarafından başkent ilan olduktan sonra ( 1587-1629) ki birleşiğin zirvesine ulaştı , Isfahan avrualıları şaşırtan bahçeler , kütüphaneler ve cami lere sahıp iydi . Iranlılar Isfahana Nesf- E – Cihan , yanı dünyanın yarısı diyorlar . yani Isfahanı gezdiğinizde saki dünyanın yarısın gezipsinizdir .

Şimdi Isfahan dünyanın en güzel ve büyük şehirlerindendir ve bir milyon nufus , 163 cami , 48 dini okul , 1801 mağaza , 263 banyoya sahıp dır .

Safavı hanıdanının gücü Mehmut- E – Afgan tarafından azaldi ve 6 ay boyunca abluka oldu , ki bir karışıklığa sebeb oldu . Afshar ve Zend döneminde ısfahan yıne gelişmeye başladı ama Kaçar döneminde , Tahran başkent olduktan dolayı yine bu şehire ilgi azaldı .

Tarihsel ve coğrafi koşullarına göre Pehlevi döneminde , Isafhan ilgileri kendi üzerine çekti ve bir parça onarımlar yapıldı , üstelik illerde hızla gelişti ve sanayılaştı . son yıllarda Isfahan iyi bir hızla kentsel gelişim açısından gelişmiş , ve tarihsel anıtların bir çoğuna onarım yapıldı .

Bu gün Isfahan önemli sanayı merkezlerinden biridir . üstelik dünya ve Iranın turistik şehirlerinden biridir . Isfahanın cazibeli alanların gmrmek için tıklayın