Hamedan Tahranın kuzeyinin 336 km otesinde , Demavend dağın eteklerindedir . doğu tarafından 190 km Kirmanşahla mesafesi var ve denizden 1800 m yükseklikte duruyor . şehir yıldız şeklinde olan Imam meydanının etrafında gerilip . güzel mimari tarzın koruyan bu karenin dışında , altı cadde açılır. Son yıllarda Hamedan gelişmiş ve bir çok eski yapılar yenişleşmiş . modern ve geniş sokakların arasında yanı sıra nostaljık adları olan eski sokaklar görünür .

Bir tek Iranda değil , Hamedan dünyanın eski şehirlerinden dir . tarihsel kökenleri kaç yüzyıl Isadan önceye aitdir . Madların başkentiydi ve Akemenidlerin yaz başkenti ki Ebakatan ya Higmethane diyerlerdi , yanı meclis evi . Ferdosi şiirinde Ekbatanı Cemşid şahın yatırdığını söyleyir . efsanevi kökenlerle medeniyetin beşik lerinden dir . tarihi raporlara göre , Heft-Hisar adında bir kale 100 tane odayla varmış ki ve Babil kuleleri kadar önemliymiş . eski zamanlardan ta son yüzyıllara kadar Iranın çevresinde yaşayan tüm milletler Hamedanın doğal pozyisyonuna gıpta ederlerdi ve bu şehir kaç kere ışkal edildi . önce Asurlar Hamedanı yıkdılar , bir kez daha Moğolların döneminde ışgal oldu , sonunda kaç kere Osmanlıların saldırısına uğradı ama Hemedan kahramanca düşmanlarına karşı durdu .

Hamedan , Eynolgozat , Hace reşideddin Fazlollah , Hace reşiddedin ve Edheme Hamedanı gibi büyük alimlerin ve şaırlerın yurdudur . Baba Taher , Mirzade- Eşgi ve İbn-E-sınanın türbeleri şu şehirdedir . Islam döneminde Hamedan önemini korudu .

Yazları ılık havası vardır . Alvend dağı , güzel zirvesiyle Morad Beyg ve Abbas Abad vadılerı mühteşem manzaralarıyla ziyaretçilerin hatırında kalacakdır .bu ant'k kentte Medyan ve Akemenişlerin kalıntıları arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılmıştır . şu sitede bulunan nesneler , altın ve gümüş tabaklar gibi ve başka aletler büyük bir muze ululşturular . oysa ziyaretcin görmesi gereken bir çok site vardır .

Taş Aslan :

Taş aslan Partlardan kalan anıtdır , ki aslan şeklinde yaılıpdır . bir zamanlar bu anıtın bir karşılığı olduğuna inanıyorlar .

İbn-e-Sina türbesi :

Büyük alım , İbn-e-sına , nın türbesi Hamedandadır . Kube ve bina 1954 yılında inşa edilmiş . Kubbenin tasarımı Qabous Voshmgir Kulesinin şeklinden ilham alınıptır . bu binada bir kütüphane seri el yazımı kitpla vardır . Binanın avlusunda, Kaçar döneminin şair ve şarkı yazarı Abolqassem Arefe ait bir mezar vardır .

Baba Taher türbesi :

Romantık beyitlere sahıp olan Baba Taherin türbesi Hamedandadır .

Kutsal türbeler :

Hamedanın sadık ınsanları her zaman kutsal tğrbelere önem vermişlerdir . İmamzade İsmaeil , İmamzadeh Abdollah , cami ve Hane-gah Hamedanın kutsal sitelerindenler .

Gencnameh yazıtları :

Turistlerin çoku Hamedana giderken Gencnameni görmek istiyorlar .

Aleviler kubesi :

Hamedanda olan Islamı anıtlardan en önemlisidir . ve Seljuk döneminde ustaca iç sıvasıyla yapılmıştır . bu binada Alevi ailesini ait kaç mezar vardır .

Gurban kulesi :

Tuğlayla yapılmış 12 köşeli binadır , kentin doğusında yer alıp . ve mezar odasında bir mezar vardır .

Ester ve Merhay :

yahudilere ait bir türbe ki tuğlayla yapılmış , XerXes şahın eşi ve amcasının mezarıdır . Bina içinde antika ahşap kutuları ve Eski Ahit'in Makaleleri vardır .

Ali-Sedr mağara :

Hamedanın dağlık pozisyonu , bir çok mağara varlığına sebeb olmuş ki Ali-Sedr onlardan biridir . Yerlileri Alisadr ya Alisad diyorlar. Hamedanın kuzey tarafından 60 km mesafesi vardır . büyük mağaranın içinde bir göl ve on kilometreler uzanan odalar vardır . saf gölün kaç metre derinliği var , mağaranın duvarları zemin ve tavan bollu mühteşem sarkıtlar , dikitler ve farklı doğal taşlar ki farklı hayvanlar va adaların şekline çikmilar , kapalıdır . Doğal ışık olmadığından hiçbir canlı yaratık bu mağarada ve suda yaşamıyordur . Ancak, aydınlatma için mağaranın içinde güç kaynağı vardır , bazi odalarda mağaranın taban ve tavan arasındaki mesafe 40 metre ulaşır , ama Mağaranın ortalama yüksekliği yaklaşık 8 metredir . mağaranı gezmek isteyenlere lider ve bot hizmetleri veriliyor .