Tarihi raporlarda ilk kez 3000 yıl MÖ Yezdin adı geçiyor . sanra Madların ve Iranın önemli parçalarından oldu .

Bu dönemde önemli başkentlerden uzak olması ve sert yapısı , tarıhı hasarlardan uzak kalıp ve mimari ve kültür bakılarından hala eskisi gibi duruyor .

Çengiz Hanın saldırı sırasında , Yezd savaştan kaçan bir çok sanatcı ve alimin güvenli siğinak evi oldu . Marko polo 1272 Yezdden geçiyor ,ve bir müheşem şehirden söz ediyor ve orada ipek üretildiğinı belirtip . sonsuz çöl alanı ve sert canlılık hayatı şaşırtmış sanki .

Emir Çaqmak Tekyesi

Eski zamanlarda pazarın kapısı olarak tanınsada , şu binanın esas işlemi , yılda bir kere Aşura ve imam Hoseyinin mateminde taziye mekanidir . ondan öncesinde şehrin ana meydanıymış . binanın tarihi onbeşimci yüzyıla ait dir ki dönemin kaymekamı Emir-celaleddin Çaqmak yaptırmış şu binayı .
Ancak bugun on dokozumcu yuzyılda göre bileceyimiz portal kiremitillerdi ki oradan oyuncuları izleyebilmek olur .
kısa dönemlerde Yezd Atabekan ve Müzefferyan ların başkentiymiş , Kacar döneminde Bahtyarılar tarafından idare olurmuş .

Yezd kenti ülkenin büyük bir bölümünü oluşturan yüksek, çöl platosu üzerinde yer alan merkezi İran'ın doğu kesiminde yer almaktadır. büyük çol arasında olmasına rağmen Yezd din , mimari ve adetlerın korumuş ve Unesco tarafından dünyanın en eski şehirlerden tanınmışdır .

Yezd kelimesi şölen ve ibadet demk oluyor , Yezd kenti, modern değişikliklerin karşısında direndi ve geleneksel yapısını korumuştur. Bu bölgenin coğrafi özellikleri insanları özel mimarı stillerinde geliştirdi. bu nedenden dolayı bir çok en kerpiş tuğladan inşa edilmiş ve kubbeli çatıları vardır . bu mazemeler ıssıye karşi evi korurlar .

Çatılarda, Badgirs denilen özel havalandırma yapılarının varlığı, bu şehrin mimarisinin bir ayırt edici özelliğidir (Badgir , çatida yüksek yapı dir ki genellikte altında evein içinde bir havuz olur). Bu nedenle, Yazd 4000 metre Şir-Kouh eteklerinde istikrarlı kimliğini sunmuştur.

Cami iki minareyle süslenmiş , ki dünyanın en yüksek minareleriymiş göz kamaştıran çiniler ile , ki büyük bir kısmı mavı dır , baştan ayağa dekore olup . uzun bir ıvanın ardından kutsal bir oda var . bu oda kiremitli kubbe altında duruyor ve zarif fayans mozaik ile süslenmiştir: şu Mihrab kendi türünde en iyilerden biridir ve tarihi 1365 aitdir .
1324 ve 1365 yılların arasında , camı büyük ölçüde yeniden inşa edildi, ve ondordumcu yüzyılda Iranda yapılan olağın üstü binalardandır . Çini yapılar son yillarda ustaca tamir edilmiş ve modern bir kütüphane kitap ve el yazmaları caminin değerli koleksiyonuna eklenmiş .
Zerdüştler Yezdin yerlilerinden diler . Kasabanın nüfusu Şimdi bile kabaca yüzde on, bu kadim dine aitdir , Arapların Iranı işkal ettiüi zaman yangın taınağlar camilere bedel oldu , saygın bir yangın taınağ 1300 yıl sonra açıldı .

Kavir ve gölge yağışlı bölgelere komşu , denizden uzak , merkezi dağların yanında bulunan, Yazd çoğunlukla kuru çöl iklimi benzer bir iklime sahiptir.Yüksek su buharlaşması, nispeten düşük nem, ısı ve büyük sıcaklık değişiklikleri ile birlikte küçük yağmur bu eyaleti, İranın kurak parçalarından biri yapma faktörler arasındadır. ılık ıklım faktoru sadece yükseklik dir , böylece Şir-kuh un yüksekliğinde hoş bir ıklım hakım dır . .