tur : Iran bir bakışta  
Detaylar : Tehran (1N), Shiraz (2N), Yazd (2N), Isfahan (2N), Kashan (1N)
süre : 9 gün

Turlar ve Fiyatlar

yolcu sayısı yemek Konaklama Fiyat
Süre : 9 Gün Yol : Tahran ( 1 gece ) , Şiraz ( 2gece ) ,Yazd ( 2 gece ) ,Isfahan ( 2gece ) , Kaşan ( 1gece )

Tur paketı 

Gün 1 : Tahran

Taharana girişinizde tecrübeli liderimizin tarafından karşılanıyorsunuz ve geri kalanlar için otele transfer oluyorsunuz . öğleden sonra Rıza Abbası muzesini ziarete gediyorsunuz , 2bin yil miladtan önceden ta yirminci yüzyılın ilk senelerine kadar (Kaçar dönemi ) tarihi nesneleri görüntülür .Yani Iranda sanat ,kültür ve medeniyetin gelişme süreçi ile tanışa bilirsiniz . Bir geleneksel resturanda akşam yemeğini yedikten sonra otele geri dönüyoruz .

   

Gün 2 : Tahran – Şiraz

Sabahınız kahvaltidan sonra Unesco tarafından dünya mırası listesine alınmış olan Gülistan sarayın ziareti ile başlıyor .Talar-e-salam salonunun bulunduğu yer . sonra Arkeolojı muzesi ile devam ediyoruz . 5bin yıl miladtan önce den ta Islamın Iranda başladığı ilk yillara kadar mühteşem tarihsel ögeleri göre bilirsiniz . sonunda büyük sayıda elmas ve altını olan , ulusal mücevher hazinesin ziareti ile , Tahranın yarım gün turu sona erecek . Azadı kulesinde bir kisa fotoğraf durdurumundan sonra , Mehr abad havaalanından Şiraza doğru uçuyorsunuz . Şiraz şıır ve gül , tarih ve kültür şehrine vardınığızdan sonra otele yerleşirsiniz .Ağer zaman izin verirse Kuran kapısını dolaşa biliyorsiniz .

      

Gün 3 : Şiraz

Tum gün Şiraz turunuz kahvaltıdan sonra başlanıp ve liderimiz sizi Eram Bahçesine ziarete götürecekdir . Persin geleneksel bahçelerinin bir örneği olarak ve Unesco tarafından dünya mirası kayit olmuş bir yer . Kerimhan kalesi ( Zend hanıdanının padışahının ıktıdar kalesi ) . Sonra sizi Han ilahiyat okuluna , Vekil pazarına ve Moşir sarayına ziarete götürecekler . Şiraz halkinin nasil yaşadığını hiss etmek için . Öğlenden sonra Iranın en önemli şairlerinden olan Hafez ve Saadinin türbesinin ziarete gidiyorsunuz .

      

 Gün 4 : Şiraz - Yazd

Kahvaltıdan sonra Yazde doğru yola çıkıyorsunuz . Çölün kalbinde bir şehir ve zerdüştün tektanriciliğin büyüme mekanı . Yol boyunda Pers-Akemenid Impratorluğunun başkenti olan Perspolisi göreceksiniz . Sonra Pasargad ve Büyük Cyrusın turbesin , ki bu mekanların her ikisi Unesco tarafından dünya mirası listesine kayıt olmuşlardır . Bir kaç kilometre ötede falezde oyulmuş Akemenid Impratorluğunun mezarlari olan Nakş-I-Rostem ' I geziyorsunuz . Yazde geldiğinizde otele olup sonra kısa bir yürüyüş Amir Çakmak tekye sinin etrafında ki Safavi döneminden ta çağdaş döneme kadar dini törenler şurada yapılır . Şehrin eski sokakların dolaşarak otelenize dönürsünüz .

      

Gün 5 : Yazd

 Kahvaltıdan sonra , Yangın Tapındağına doğru yola çikiyorsunuz , Zerdüştlerin dua ettiği bir yer ve sessiz kuleler , şurada ölüler mastabaların üstüne bırakılırmış , vahşı kuşlar yeyip kurtardıktan sonra , kalan kemikleri orada olan çukura döküyorlarmış . sonra Yazdın eski alanların dolaşıp Camisin ziaret ediyorsunuz , ve Fehadan ilçesin gezdiğinizde Iranin çol mimarisi ile tanışıyorsunuz . şu arada zor Hane adlı mekani göre bilirsiniz , büyüleyici klasik bir spor salonu.

      

 Gün 6 : Yazd-Isfahan Sabah Dolat Abad bahçesi ve Rüzgar kulelerin görmeye gidiyorsunuz sonra Isfihana doğru yola çıkıyorsunuz . yol boyunda Meybod şehrinde sefevi döneminde yapılmış olan Abbası Karvansersini ,Borje Kabutar ( Göverçin Kulesi ) ve Khane kheshti (Adobe evleri ) ziaret ediyorsunuz . sonar Naein şehrinin Camisin görmeye gidiyorsunuz . Öğlenden sonra Isfahana uğradığınızda Si O Se Pol köprüsü ve Zayene Rudun etrafın dolaşıp , sanat ve mımarinin birleştiğin görürsünüz .

      

Gün 7 : Isfahan

Kahvaktıdan sonra Khaju ve Shahrıstan köprülerin görmeye gidip sonra Sefevi dönemine ait olan Çehel Sutun, Ali Gapu , Nakşı-I-Jihan meydanın görmeye gidiyırsunuz . Şeyh Lotfollah Han ve Abbasi Camileri göre bileceğiz başka binalardırlar .
 
      
 
Gün 8 : Isfahan – Kaşan

Unesco tarafındn dünya mirasi listesine giren Isfahanın Camisin gördukten sonra Kaşana doğru yola çıkıyorsunuz . yolunuzda Ebyane köyün görüp şu güzelliklerle dolu antik mekandan zevk ala bilirsiniz .Kaşana vardığımızda çölün güzelliğin his edip ve çöl mimarisin Fin bahçesinde ve Borucerdi ve Tabatabaıe geleneksel evlerinde görürsünüz .
 
      

 Ğün 9 : Isfahan – Türkiye Kahvaltıdan sonra Türkiyeye dönmek üzere havaalanına gidiyorsunuz .